RSS
poniedziałek, 25 stycznia 2010
Inicjacja w Wolnomularstwie
Zdaniem Noëla Dubart, Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Francji, „Wolnomularstwo współczesne jest jedną z ostatnich struktur inicjacyjnych naprawdę żywych na Zachodzie” (http://www.gldf.org/content/view/1/1/lang,fr/). Słowo „inicjacja” wydaje się być w tym kontekście kluczem do zrozumienia wolnomularstwa. Co więc dokładnie ono oznacza? Jak rozumieją „inicjację” masoni? Interesujących odpowiedzi na te pytania dostarcza tekst pt. „Inicjacja w Wolnomularstwie”, opublikowany na stronie internetowej Federacji Francuskiej „Le Droit Humain” (http://www.droithumain-france.org/IMG/pdf/Initiation.pdf). Zamieszczam poniżej jego tłumaczenie.
środa, 20 stycznia 2010
Kartezjusz, wolnomularstwo i metoda inicjacyjna

 

Wolnomularstwo opiera się na „metodzie inicjacyjnej”. Co właściwie oznacza ten termin? Points de Vue Initiatiques, kwartalnik Wielkiej Loży Francji (nr 154, str. 3) proponuje kandydatom na masonów zapoznanie się z następującym fragmentem pierwszej części „Rozprawy o metodzie” Kartezjusza. W tekście tym, zdaniem redakcji, zawiera się podstawa metody inicjacyjnej.

„Chciałem, jak tylu innych, dostać się do nieba: dowiedziawszy się jednak, jako rzecz najzupełniej pewną, że droga do niego otwarta jest tak samo dla największych nieuków, jak i dla najbardziej uczonych, i że prawdy objawione, które tam prowadzą, stoją ponad naszą inteligencją, nie ośmieliłbym się poddać je słabości mojego rozumowania (…). Nie powiem nic o filozofii, chyba że, widząc że jest uprawiana przez wyśmienite umysły, które żyły od wielu stuleci, i że pomimo to nie ma w niej ani jednej rzeczy, która nie podlegałaby dyskusji i, w konsekwencji, nie byłaby wątpliwa, (…) i że, biorąc pod uwagę, ile może być różnych opinii w tej samej materii, które byłyby podtrzymywane przez ludzi uczonych, chociażby tylko nie więcej niż jedna mogła być prawdziwa, postanowiłem uznać za fałszywe wszystko, co jest niepewne.

Oto dlaczego (…) decydując się nie szukać więcej innej nauki niż ta, którą mogłem znaleźć we mnie samym, albo w wielkiej księdze świata, zużyłem resztę mojej młodości na podróże (…) i na czynieniu wszędzie takiej refleksji o rzeczach, które się pokazywały, z której mógłbym wyciągnąć jakąś korzyść. (…) I zawsze pragnąłem niezmiernie nauczyć się odróżniać prawdę od fałszu, tak żeby widzieć jasno w moich działaniach, i kroczyć śmiało przez to życie” (tłum. J.Z.).

wtorek, 19 stycznia 2010
Nowa loża Wielkiej Loży Francji w Lyonie

W ubiegłym tygodniu Wielka Loża Francji dokonała otwarcia nowej loży w Lyonie. Z tej okazji Lyon Mag (http://www.lyonmag.com/article/13678/franc-maconnerie-la-grande-loge-de-france-en-quinze-questions) publikuje wywiad z Wielkim Mistrzem tej obediencji: Alain-Noël Dubart odpowiada na 15 pytań dotyczących masonerii w ogóle i Wielkiej Loży Francji w szczególności. Do obejrzenia także wnętrze nowej świątyni.

poniedziałek, 11 stycznia 2010
Blog masoński w języku polskim

Polecam blog "Masonieria dla opornych" (http://masoneriadlaopornych.blogspot.com/), który koncentruje się na zabytkach masońskich na ziemiach polskich. Pozdrawiam autora!

piątek, 08 stycznia 2010
Świątynia w Lille

Zdjęcie wolnomularskiej świątyni przy ul. Thiers w Lille, najbardziej chyba polskim z miast francuskich (wielka polska emigracja do kopalni Nordu w okresie międzywojennym). Na fasadzie widoczne motywy egipskie.

czwartek, 07 stycznia 2010
Islam a masoneria

De.cause pisze w komentarzu do mojego wpisu dot. Wielkiego Wschodu Maroka: “Pojawia się natomiast pytanie, kto przynależy do tej loży ? A właściwie, jak liczni są w niej bracia wyznający Islam, bo możliwe, że zrzesza ona jedynie expatriotów z Europy i ich potomków ? A propos - czy orientuje się Pan, w stosunku ( przynajmniej oficjalnym ) Islamu do Wolnomularstwa ?

Jeśli chodzi o przynaleznoć muzułmanów do masonerii, to – przynajmniej jesli chodzi o Grande Loge de France – jest ich sporo. Mogę się tutaj powołać na wywiad z Sadim Bounab, muzułmaninem i członkiem tej własnie obediencji (http://www.gldf.org/content/view/147/107/lang,fr/).

Co zaś tyczy stosunku islamu do wolnomularstwa, to trudno o jednoznaczną odpowiedź. O ile mi wiadomo, islam oficjalny, porównywalny do papiestwa, nie istnieje. Jiři Pragman na stronie hiram.be powołuje opinię anonimowego muftiego, który stwierdza, że “Wolnomularstwo jest organizacją opartą na zasadach ateistycznych i wzywającą do rozpusty i libertynizmu. Z tej przyczyny zabronione jest muzułmaninowi do niej należeć“ (http://www.hiram.be/Islam,-mariage-et-Franc-Maconnerie_a144.html).

Jednakże powołany wyżej Sadi Bounab nie widzi tutaj żadnej sprzecznosci. Stwierdza on m.in. “Kiedy przychodzimy do wolnomularstwa, cisza w czasie spotkań jest obowiązkowa dla nowo przychodzącego i to przez wiele miesiecy. Chodzi o to, aby słuchał maksymalnie uważnie, żeby dobrze zrozumieć sens tego, co jest mówione. To (…) pozwoli mu wejść na drogę introspekcji. Poznanie siebie samego jest w rzeczywistości jedynie początkiem prawdziwego poszukiwania, rzecz jasna długiego i trudnego, które jednak pozwala po drodze poznać innego drugiego człowieka i, co jest tego wynikiem, opanować swoje namiętności. Dla muzułmanina chodzić będzie o dżihad. To słowo, zwykle źle tłumaczone, oznacza najczesciej ‘świętą wojnę’, podczas gdy powinno oznaczać ‘walkę’ lub ‘zmaganie się’. Ta świeta wojna jest współistotna islamowi. W rzeczywistości chodzi istotnie o walkę do stoczenia albowiem jest to bój na drodze Bożej. Pole bitwy sytuuje się przede wszystkim w sferze prywatnej, w sferze wewnętrznej, która jest siedzibą wielkiego dżihadu charakteryzującego się walką przeciw namiętnościom indywidualnym i interesom egoistycznym. (…) Osobiście widzę (…) w dżihadzie pracę rownoległą do tej, której oddaje si wolnomularz (…), dla którego zaczyna się, jesli mogę tak powiedzieć, jego masoński dżihad“.

środa, 06 stycznia 2010
Masoneria w Maroku

Masoneria istnieje również w krajach arabskich. A oto link do strony internetowej Wielkiego Wschodu Maroka, obediencji powstałej w październiku 2009.

http://www.grandorientdumaroc.org/