RSS
niedziela, 17 lipca 2011
Traktat teologiczny Czesława Miłosza
Nie mogę odmówić sobie estetycznej przyjemności zacytowania fragmentu „Traktatu teologicznego” Czesława Miłosza. I, wbrew pozorom, nie odbiegam daleko od wiodącego tematu mojego blogu, czyli od francuskiego wolnomularstwa. Nie czytałem bowiem dotąd utworu, który by tak trafnie dotykałby duchowego wymiaru Sztuki Królewskiej. I mówię tutaj o tej jej odmianie, z którą mam do czynienia w warsztatach Wielkiej Loży Francji. Odsyłam czytelników do lektury całości „Traktatu”, albowiem masońskie wątki pojawiają się tam również w innych miejscach.