RSS
wtorek, 07 września 2010
Siedziba Wielkiej Loży Francji otwarta dla publiczności

W sobotę i niedzielę 18 i 19 września br. pięć historycznych budynków Wielkiej Loży Francji udostępnionych zostanie publiczności w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Jako ciekawostkę przytoczyć można fakt, że budynek przy ul. Puteaux w Paryżu (główna siedziba obediencji) to dawny klasztor franciszkański sprzedany przez zakon za długi na początku XX w. Pierwotna kaplica klasztorna, podzielona obecnie na dwa poziomy, mieści dwie reprezentacyjne świątynie wolnomularskie. Wspomnieć warto również, że czasie okupacji hitlerowskiej gmach ten mieścił, podobnie zresztą jak i siedziba Wielkiego Wschodu Francji przy ul. Cadet, jeden z urzędów mających na celu zwalczanie masonerii.

http://www.gldf.org/fr/component/content/article/65-communication-du-gm/458-les-journees-europeennes-du-patrimoine-2010

poniedziałek, 06 września 2010
Wolność albo śmierć

Chociaż nic nie wskazuje, żeby malarz Jean-Baptiste Regnault był wolnomularzem, to jego obraz zatytułowany „Wolność albo śmierć” należy do najczęściej wykorzystywanych w ikonografii masońskiej. Zdobi on m.in. zdobi on okładkę świetnego „Wprowadzenia do wolnomularstwa” („Initiation à la Franc-maçonnerie”), które ukazało się w 2007 r. nakładem wydawnictwa Marabout. Książka ta stanowi skądinąd ciekawy przykład „ekumenizmu” masońskiego albowiem jej autorami są przedstawiciele dwóch różnych obediencji: Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji Jean-Michel Quillardet oraz Pierre Buisseret z Wielkiej Loży Francji.

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Jean-Baptiste_Regnault_-_La_Libert%C3%A9_ou_la_Mort.JPG&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Baptiste_Regnault_-_La_Libert%25C3%25A9_ou_la_Mort.JPG&h=1000&w=819&sz=163&tbnid=xr__aKmZnaoM5M:&tbnh=248&tbnw=203&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bliberte%2Bou%2Bla%2Bmort&zoom=1&q=la+liberte+ou+la+mort&hl=pl&usg=__k_o-t2TrVmsLrDNcgnqHxgBzTB0=&sa=X&ei=KaaETL2fIsHP4AbbyZDSBA&ved=0CBgQ9QEwAA

http://livre.fnac.com/a1991725/P-Buisseret-La-franc-maconnerie-illustree